Twój schowek
Lista mieszkań
Bezpieczeństwo zakupu

Zakup od Makurat Invest = bezpieczeństwo kapitału

Zakup mieszkania to często jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka, na które przeznacza się oszczędności życia, a często dodatkowo wspiera zakup kredytem. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie środków Klienta! Zakup od Makurat Invest równa się gwarancji zabezpieczenia środków. 

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska

Zgodnie z obowiązującym prawem, zakup mieszkania w budowie - czyli jeszcze nieistniejącego – możliwy jest jedynie poprzez tzw. umowę deweloperską. Zawierana jest w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Zabezpiecza ona interesy nabywcy i nakłada na dewelopera szereg obowiązków względem kupującego. Musi zawierać szereg elementów, takich jak:

 • data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
 • informacje na temat lokalu mieszkalnego i gruntu, na którym powstaje inwestycja,
 • informacja na temat terminu oddania kluczu oraz terminu przeniesienia prawa własności do lokalu,
 • określenie formy zapłaty za lokal.

Dla zapewnienia bezpiecznej transakcji, Notariusz sprawdza w imieniu klienta czy deweloper realizując inwestycję przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów.
Zgodnie z obowiązującą ustawą, koszty notarialne oraz wpisów do księgi wieczystej wynikających z umowy deweloperskiej obciążają po połowie dewelopera, jak i klienta.

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

Zakup mieszkania to często jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka, na które przeznacza się oszczędności życia, a często dodatkowo wspiera zakup kredytem. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie środków Klienta! Od 2011 roku deweloperów obowiązuje tzw. ustawa deweloperska, która zobowiązuje do otwarcia mieszkaniowego rachunku powierniczego dla każdej inwestycji. Taki rachunek prowadzony w banku ma na celu ochronę środków wpłacanych przez klientów, którzy kupując mieszkanie, wpłacają pieniądze do banku, który zapewnia finansową gwarancję bezpieczeństwa całej transakcji.
Obowiązujące przepisy zabezpieczają interesy nabywców i dają bankowi możliwość kontroli wydatkowania środków przeznaczonych na daną inwestycję. Deweloper nie ma prawa wykorzystania ich w żaden inny sposób, niż na cele związane z realizacją inwestycji, co bank prowadzący rachunek powierniczy weryfikuje na każdym etapie budowy. Stąd też pewność, że wpłacone na zakup mieszkania pieniądze są bezpieczne.

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny

Każdy Deweloper, budujący zgodnie z obowiązującą ustawą deweloperską, ma obowiązek sporządzić i przedstawić Klientowi tzw. prospekt informacyjny dla inwestycji. Z prospektu dowiesz się wszystkich najważniejszych informacji odnośnie realizowanego przedsięwzięcia, takich jak:

 • doświadczenie dewelopera
 • numer działki i numer księgi wieczystej, objętej inwestycją
 • sposób finansowania inwestycji
 • informacja o pozwoleniu na budowę
 • zgodność inwestycji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy
 • harmonogram budowy i harmonogram płatności
 • standard budowy i wykończenia lokalu
 • warunki odstąpienia od umowy